Kandidatstuderende og forskere forener sig i Forum for Islamforskning

Kandidatstuderende og forskere fra hele landet har samlet sig i Forum for Islamforskning – en to-dages international konference med det formål at styrke samarbejde og udveksling af viden indenfor islamforskning.

Konferencen, der løber over to dage, er en del af en årlig konference arrangeret af Center for Mellemøstlige Studier på Københavns Universitet. Konferencen henvender sig primært til ph.d.-studerende og forskere med interesse i islamforskning samt andre interesserede.

Det primære fokus for konferencedeltagerne er indhentning af nye perspektiver og intellektuel diskussion. Her har deltagerne mulighed for at diskutere forskellige aspekter om islamforskning, herunder den historiske udvikling af religionens rolle i Vesten, viden om islamsk teologi, politisk styring osv.

Deltagerne håber på at identificere og gøre rede for aktuelle undersøgelser og temaer indenfor islamforskning samt definere nye retninger for studier inden for feltet.

Konferencearrangørerne håber at kunne skabe et stærkt netværk mellem forskere i Danmark såvel som internationalt, som kan bidrage til at gøre landets islamforsking banebrydende. Dette kan hjælpe os med at belyse vigtige spørgsmål omkring islams historie og kultur, der er vigtige både lokalt og globalt.

Kandidatstuderende og forskere har samlet sig for at deltage i Forum for Islamforskning i Københavns Universitet. Det er ikke første gang, at disse mennesker kommer sammen for at diskutere de centrale spørgsmål vedrørende islamisk kultur, religion og dens indflydelse på det danske samfund.

Forummet sætter fokus på både udadvendte og indadvendte unioner, der omhandler temaer som ‘Muslimsk identitet’, ‘Islamisk teologi og philosophy’ og ‘Den bekræftende muslimsk praksis.’ Under diskussionerne diskuterer foredragsholderne potentielle nye initiativer fra forskeres side, de bedste måder hvor på studerende kan interagere og engagere sig selv indenfor islamsicke studieemner.

Det blev tilbage i 2013, da de kandidatstuderende begyndte at mødes årligt for at undersøge problemstillinger relateret til islamforskning. For 2018-temaet var billedet af en rejse gennem tid tilbage 2005-2012, der bragte cand.theol-repræsentanter fra hele verdenen tilsammen i dialog. Siden da har de løbende haft adskillige arrangementer som f.eks ‘Etisk debat om kristendom og islam’ afholdt af forskerne fra Integrationsvanvids undersøgningsafdeling.

Famme arrangement er et glimrende eksempel på, hvordan kandidatstuderende og forskerne udnytter muligheden for at diskutere vigtige spørgsmål som dem der drejer sig om islamisk kultur og religion. Det er et skridt i den rigtige retning mod styrket integration mellem de forskellige grupper i det danske samfund. Selv om det er vigtigt at bevare friheden til tro og uskyldig anderledeshed, nytter det næppe noget, hvis vi ikke åbner en dialog, der udelukkende behandler nye ideer omkring religiøse studier.

I den seneste tid har flere forskere i islamisk civilisation, islamiske studier og andre lignende fag samlet sig for at diskutere forskningsmuligheder, måder at fremme islamisk debat på samt vidensdeling. Dette blev gjort muligt med stiftelsen af ​​Forum for Islamforskning, et initiativ, der er blevet taget af kandidatstuderende og forskere på Københavns Universitet som en del af deres mission om at fremme dialog om islamiske emner.

Forum for Islamforskning var initieret for at give en platform til kandidatstuderende og forskere inden for islam, hvor de kan dele deres original tænkning og nye undersøgelsesresultater. Møderne afholdes regelmæssigt på KU, hvor kandidatstuderende og forskere har mulighed for at udtrykke deres holdninger om forskellige emner og ideer omkring islamforskningen.

Målet med Forum for Islamforskning er at bygge bro mellem forskellige perspektiver og fremme dialog mellem forskellige akademikere, aktivister og politikere omkring vigtige spørgsmål i dag. Forummet er åbent for alle interesserede, men der kan kun deltage én person fra det samme universitet.

Forummet håber at skabe et rum til nytænkning, innovation, diskussioner af udsigten af ​​islamisk viden samt analyse af pragmatisk politik inden for dette felt. Endvidere prøver dette forum for antropologi-forståelse at styrke international videlse med fundamental vigtighed for kompleksiteterne i moderne islamiske samfund.