Forum for Islamforskning – Fremme af islam og muslimer i Danmark

Forum for Islamforskning arrangerede i sidste måned et stort seminar om fremmet af islam og muslimer i Danmark. Seminaret bød på mange bemærkelsesværdige perspektiver på islam og de bølger, den har skabt i vores samfund.

Formålet med seminaret var at åbne en dialog mellem forskellige typer engagement inden for islam-forskning, blandt andet akademikernes måde at se religionen på, men også det almindelige samfund – fx organisationer som repræsenterer religiøse grupper. Seminaret søgte også at skabe et rum, hvor eksperter kunne udtrykke deres synspunkter på, hvordan man kan øge integrationen af muslimer i Danmark.

En række forskellige paneler fra alle dele af det multikulturelle samfund diskuterede dette emne nomineret af Forummet: Hvordan kan muslimer få større deltagelse og integrering i det danske samfund?

Mange interessante punkter blev rejst i debatten, som eksempelvis vigtigheden af ​​at have fleksible islamiske institutionsstrukturer. Deltagerne diskuterede også potientialet for en religiøs institution for at styrke islamisk identitet, tro og værdier i takt med moderniseringen.

Seminaret er blevet mødt med megen optimisme fra eksperter i branchen – både som et rationelt initiativ til at fremme integrationen, men ikke mindst som et stort skridt mod en mere tolerant og åben samtale mellem forskellige dele af det danske samfund.

Forum for Islamforskning har som mission at belyse emner omkring islam og muslimer i Danmark og engagere alle mennesker, der ønsker at forstå religionen bedre.

Der er en række initiativer, som Foreningen tilbyder til sit lokalsamfund. Her kan nævnes seminarer med fagfolk om forskellige aspekter af islam, arrangeret i samarbejde med kultur- og videnscentre. Det handler ikke kun om teologi, men også om historie, sprog, tidsskrifter, traditioner og vigtigheden af at skabe broer til andre religioner.

Ved at holde et sådant forum opdateret og åbent for alle er det foreningens håb at oplysning kan skabes på både den enkelte bruger og samfundsplan. Forummet giver et forum for vigtige debatter omkring de relationer og dialoger der udvikles mellem muslimer og ikke-muslimer i Danmark.

Foreningen arbejder forskelligartet på at videregive information om islam til lokalsamfundet, initiativet bakkes op af superintendede religiøse ledere der er repræsenteret for hele den muslimske befolkningsgruppe representeret i Danmark.

Desuden bliver der lagt stor vægt på det faktum, at alle mennesker uanset religiøs tro har lige retigheder ifølge grundloven. Vi kan kun glæde os over at se sådanne initiativer, som styrker integration mellem etniske grupper her i Danmark.

Forum for Islamforskning har netop afholdt deres årlige konference for at drøfte, hvordan islam og muslimer bedst inkluderes i det danske samfund. Konferencens tema var “Islam og muslimer i Danmark – Muligheder og udfordringer”, og mere end 140 deltagere fra forskellige områder, herunder akademikere, studerende, repræsentanter fra den muslimske indvandrerfællesskab, NGO’er og offentlige institutioner, deltog.

Den største udfordring for Forum for Islamforskning blev diskuteret på konferencen. Diskussionen faldt på det faktum, at debat om islam i Danmark ofte er fokuseret på de mange negative eksempler. Derfor ønsker medlemmerne at give muslimerne et mere konstruktivt rum til at tale om deres troens positive bidrag. En anden udfordring er problemet med islamofobi og racisme. Her behandlede panelet lovforslag og initiativer til en mere veldefineret politik mod sådanne tiltag.

Derudover blev der diskuteret måder til at fremme integration mellem muslimske indvandrere og det etablerede samfund på. Herunder fremhævede nogle af talerne nødvendigheden af ​​at skabe uddannelsesmuligheder, forenkle tværfaglig samarbejde mellem de to grupper, samt udarbejde politikker til beskyttelse af muslimers rettigheder i landet.

Forumbetjente håber diskussionen gør en positiv forskel i fremtiden. De har allerede lovet at fortsætte arbejdet for at beskytte rettighederne til alle mennesker i Danmark, uanset etnisk baggrund og religion.