En indsigt i Forum for Islamforskning’s arbejde med islam og muslimer i Danmark

Forum for Islamforskning har haft stor indflydelse på debatten omkring islam og muslimer i Danmark. Formålet med deres arbejde er at skabe en mere nuanceret debat, der kan give danskere et mere præcist kendskab til islam, så de har et korrekt billede af, hvad det går ud på.

Forum for Islamforskning producerer basal viden og ekspertise omkring islam og muslimer i samfundet. Det gør de ved at samarbejder med danske folkeoplysningsinstitutioner samt internationale organisationer som Det Arabiske Institut for Internationale Studier (AISI) til at arrangere konferencer og seminarer. De har endda afholdt praktikpladser, der hjælper studerende med at undersøge islams historie og tekster.

Deres arbejde er vigtigt, da det giver en platform for muslimske folk til at udtrykke dem selv på en klar måde – nogle gange modsatrettede holdninger under samme tag – uden frygt for censur eller diskrimination. Forum for Islamforskning er en del af den bredere islamdebat ved at engagere i konstruktiv dialog, der fremmer tolerancen.

Alt i alt, Forum for Islamforskning’s arbejde med muslimer i Danmark er meget originellt og positivt – det faktisk har åbnet debatens område på mange områder og skabt et værdifuldt rum til udvekslingen af ​​meninger OG ideer mellem forskellige dele af befolkningen.

Forum for Islamforskning i Danmark er et væsentligt otium i diskursen omkring islam og muslimer herhjemme, og deres arbejde har været vigtigt for, hvordan spørgsmål om islam og muslimer i Danmark besvares. Deres mandat er at “skabe, producere og fremme kvalitetssikret viden om islam og muslimer på tværs af religion, kultur, nation og tid”.

Centeret blev etableret i 1980’erne som led i en dansk satsning på forskning inden for islam-relaterede studier. Centeret driver forskningsvirksomhed og formidling inden for et bredt spektrum af emner, der belyser nye perspektiver på islam i Danmark. De arbejder tæt sammen med andre institutioner, universiteter og organisationer til at fremme dette mål.

Forum for Islamforskning’s arbejde omfatter uddannelsesprogrammer til religiøs undervisning, seminarer, foredrag og workshops. Centeret forsker desuden aktivt i debatten om integration af muslimer i dansk samfund, med et særligt fokus på problemstillinger rundt det islamiske miljø. De har blandt andet arrangeret workshops om ”Islam and Democracy”, som udspringer af den overordnede mission om at styrke relationen mellem islam og den danske stat.

Målet med Forum for Islamforsknings aktiviteter er at understrege betydningen af en åben dialog mellem de forskellige parter i debatten, hvilket har bidraget til at skabe en mere nuanceret forestilling om islamog muslimer her i landet. Det har efterladt os med et billede af et to slags samfund: Et der bygger bro mellem forskellighederne baseret på gensidig respekt; og et der marginaliserer dem det anser som ødelæggende for den dominerende kultur.

For mange mennesker i Danmark er Forum for Islamforskning et ukendt navn, mens andre stoler på deres arbejde med at skabe en bedre forståelse for islam og muslimer i Danmark. Forum for Islamforskning er et forskerkollektiv, der stræber efter at knytte et bredere spektrum af samfundsmæssige og såvel som mere spiritualiserede perspektiver til islam og muslimer; at se dem gennem briller af frihedsrettigheder, menneskerettigheder og kulturel mangfoldighed.

De ønsker at legge deres viden til rådighed på en åben platform, der muliggør dialog og samarbejde omkring hvordan islam og muslimer repræsenteres i det danske samfund. De ønsker at bibeholde denne dialog som en konstruktiv fælles tråd mellem forskere, aktivister, politikere, debattører etc.

Forum for Islamforskning arrangerer ofte seminarer, panelsamtaler og paneldebatter om islam-relaterede temaer. De har desuden arrangeret produktionen af flere publikationer om forskellige aspekter af islamisk ekspertise. Takket været Disse indsatser har mange mennesker fået muligheden for at drage nytte af deres viden og har fundet dem til at give konstruktive og informerede udvikling fra Politikernes synspunkter.

Derudover har mange arabisksprogede muslimer oplevet en større frihed til at engagere sig med institutionen, da Forum for Islamforskning tilbyder et uddannelsesmæssigt rum til deres specifikke behov om det islamiske begreb, som ikke nødvendigvis er ekspliciteret i det danske samfund. Derudover bruger Forum for Islamforskning meget tid på forebygge skadelige misforståelser ved at lære intern befolkning omrigtig bedste praksis vedrørende tolerancen, relationen mellem religiøse trosretninger etc.