Akademiske værktøjer: Forum for Islamforsknings vision

Det ønsker at være behjælpelig med at fremme, styrke og udforske Muslimske aktiviteter som en del af den globale multikulturelle verden. Derfor har de indgået partnerskaber med forskellige akademiske institutioner og organisationer såvel som tekniske projekter for at styrke deres dagsorden. Forum for Islamforskning vil dermed støtte forskellige undersøgelser indenfor islams domæne ved at forene dem alle under ét paraply.

Fokusområder relateret til islamisk forskning er en bred vifte fra islamisk historie til debatten mellem islamisk teori og praksis, samt græsrodsaktivisme. Sammen med religionens forbindelse med forskellige kulturer har Forum For Islamforskning visionen om at øge erkendelsen om det budskab indenfor det muslimske curriculum. Dette sammenholdt med en gradvis integration af hvordan teknologi inddrages i de akademiske miljøer giver Forum For Islamforskning en ærefuld mission.

Forum For Islamforsknings nye vision har potentialet til at ændre islam-landskabet, da den binder akademiske institutioner sammen på globalt plan på et frugtbart grundlag. Det lader til, vi er stillet over for et spændende perspektiv, da organisationen fokuserer på ideen om at udvikle islamisk forskning gennem akademiske værktøjer.

Forum for Islamforskning har til formål at udvikle forskning, undervisning og dialog om islamrelaterede emner. Deres vison er at opbygge et netværk af forskere, som kan arbejde sammen for at skabe bedre akademiske værktøjer, der forstår islams historie og nutidige konstruktioner på en respektfuld og retfærdig måde.

Forum for Islamforskning er et multikulturelt forum, hvor medlemmerne deler viden om islamstudier i et bredt perspektiv. Dette inkluderer forskellige aspekter af islamisk kultur og historie samt vurderinger af moderne tidsmæssige udfordringer.

De akademiske værktøjer som Forum for Islamforskning er interesserede i, kan bidrage til at nedsætte stereotypiske forestillinger om islam samt at styrke individets frie retssans. Dette gøres gennem øget breddebaseret viden om islamisk teologi, filosofi og kunst blandt både akademikere og ikke-professionelle lærde, samt through kritiske dialoger af debatter som de støder på.

Forum for Islamundersøgelse har udført nogle meget vigtige forsknings-og initiativer, effektivisering om den måde vi ser på islamismen på. Gennem at forene alle disse akademiske værktøjer sammen, har Forum for Islamundersøgelse massivt hjulpet os med at øge vores viden og tolerance overfor den muslimske verden.

Islamforskning har gennem årene været et lille, men dynamisk felt indenfor det samfundsvidenskabelige miljø. Det tilstræbes derfor at styrke Islamforskningens relevans på tværs af discipliner. Derfor har Forum for Islamforskning nu udviklet nye akademiske værktøjer som et vigtigt led i at styrke feltets praksis.

Visionen for disse nye akademiske værktøjer er at fremme kvantitativ og kvalitativ forskning indenfor islam relatede spørgsmål, så denne viden kan bringes til en bredere offentlighed. Som en del af disse initiativer har Forum for Islamforskning startet et projekt kaldet Research Platforms med henblik på at samle aktivettelt og understøtte den aktuelle islamforskningspraksis, samt fokusere på de mange akademiske muligheder indenfor dette område.

Forum for Islamforskning har desuden lanceret serier af workshops og seminarer sammen med ledende akademikere, der dækker et bredt spektrum af fagområder indenfor islamrelaterede forskningsprojekter. Disse worksops omfatter internationale trendanalyse, forskellige metoder til religionsvidenskabelig analyse og analyse af udvalgte tekstdokumenter, som kan hjælpe de studerende med at bedre forstå alle problemstillinger indenfor Islamforskning.

Forum for Islamforsknings aktuelle vision er at skabe et dynamisk miljø, gennem hvilket forskere kan samarbejde omkring aktuelle historiske og nutidige emner relateret til forbindelser mellem islam og Europæisk kultur. Visionen er at skabe overgange mellem universelle viden og institutionelle rammer, så det bliver lettere at få adgang til uddannelse og forskeruddannelse indenfor muslimske studieområder.