Hverdagsislam 2007

Download

Du kan hente dele af tidsskriftet via følgende links (pdf):

 • Indholdsfortegnelse
 • Introduktion
 • Del 1 – Shari´a i dagligdagen. Tyske sufiers liv med islam
 • Del 2 – Religiøsitet, identifikation og diskrimination – faktorer i en muslims hverdag i Danmark?
 • Del 3 – At blive muslim: krop og ritualisering
 • Del 4 – ”Muslim allerførst”- om religiøsitet og diasporiske selvkonstruktioner
 • Del 5 – Sufism som vardagsislam. Ett pågående projekt om gemenskap, nätverk och identitet

Boganmeldelser:

 • Anmeldelse 1: Samir Amghar (ed.): Islamismes d’Occident. État des lieux et perspectives. Paris: Éditions Lignes de repères 2006. 142 sider. Af Manni Crone.
 • Anmeldelse 2: Gary R. Bunt: Islam in the Digital Age – EJihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments. Pluto Press, 2003. 237 sider. Af Tallat Shakoor.
 • Anmeldelse 3: Henning Nielsen, Jesper Gronenberg og Thomas Bech Madsen (red.): Verden i forandring VIII – Our Changing World. Temaartikler om demokrati og Mellemøsten. Syddansk Universitetsforlag, 2005. 136 sider. Af Ehab Galal.
 • Anmeldelse 4: Sami Zubaida: Ret og magt i den islamiske verden. Forlaget Vandkunsten 2006. 296 sider. Af Brian Arly Jacobsen.
 • Anmeldelse 5: Koranen. Oversat af Ellen Wulff. Forlaget Vandkunsten. København 2006. 542 sider. Af Irmeli Perho.
 • Anmeldelse 6: Kate Østergaard: Danske Verdensreligioner – islam. Gyldendal 2006. 284 sider. Af Karen-Lise Johansen Karman.

Introduktion

Af Birgitte Schepelern Johansen

Kære læser,
Velkommen til dette andet nummer af Tidsskrift for islamforskning! Tidsskrift for islam-forskning formidler ny forskning om islam og muslimer og udspringer af forskernetværket Forum for islamforskning, der ønsker at synliggøre dansk islamforskning. Vi håber naturligvis, at tidsskriftet vil bidrage til dette.

Et af Forum for islamforsknings mål er at holde forskere og andre interesserede orienteret om, hvad der foregår af spændende forskning på området. Derfor indeholder dette nummer både artikler, der formidler bearbejdede forskningsresultater samt artikler, der præsenterer igangværende forskning.

De forskere, der er tilknyttet Forum for islamforskning, arbejder fortrinsvist med islam og muslimer i en vestlig sammenhæng. Dette afspejler sig også i tidsskriftets artikler, der denne gang med titlen Hverdagsislam har fokus på islamisk praksis og islam i hverdagen. Nummeret rummer artikler om praksis og organisering blandt tyske sufier, 1.generationsmigranters religion i mødet med det danske samfund, og danske konvertitters rituelle praksis. Endelig præsenteres to igangværende projekter om identitetsdannelse blandt unge danske muslimer samt om fællesskab, netværk og identitet blandt skandinaviske sufigrupper.

Tidsskriftet vil udkomme to gange årligt. Artiklerne kan frit downloades fra denne hjemmeside, og vi håber, at mange vil have glæde af at læse dem.

Velkommen – og god læselyst!

18. juni 2007
ISSN 1901-9580