Danske koranstudier 2006

Download

Du kan hente dele af tidsskriftet via følgende links (pdf):

 • Indholdsfortegnelse
 • Introduktion
 • Del 1 – Guddommelig viden og menneskelig – Sayyid Qutb og det ansvarlige menneske
 • Del 2 – Hvordan tjente de koranske hedninge til livets ophold?
 • Del 3 – En meget kort introduktion til koranforskning
 • Del 4 – Have you all got your copy of the Qur’an? Rationalisation, ritual and the role of God’s word in a Kenyan Islamic educational setting
 • Del 5 – Kritisk læsning af Koranen i muslimsk optik
 • Del 6 – Eksegese i Europa – Tariq Ramadans syn på Koranen

Boganmeldelser:

 • Anmeldelse 1: Mohammad Fazlhashemi: Occidentalism. Idéer om väst och modernitet bland muslimska tänkare. Studentlitteratur 2005. 154 sider. Af Jonas Svensson.
 • Anmeldelse 2: Jan Hjärpe (red.): 99 spørgsmål om islam – og lidt færre svar. Gyldendal 2006. 176 sider. Af Kate Østergaard.
 • Anmeldelse 3: Robert Irwin: For Lust of Knowing: The Orientalists and their Enemies. Allen Lane, Penguin Books 2006. 410 sider. Af Christian Hall.
 • Anmeldelse 4: Jytte Klausen: The Islamic Challenge. Politics and Religion in Western Europe. Oxford University Press 2005. 253 sider. Af Inge Liengaard.
 • Anmeldelse 5: Lene Kühle: Moskeer i Danmark – islam og muslimske bedesteder. Højbjerg: Forlaget Univers 2005. 217 sider. Af Jørgen Bæk Simonsen.
 • Anmeldelse 6: Jørgen Bæk Simonsen: Islam med danske øjne. Danskeres syn på islam gennem 1000 år. Akademisk forlag 2004. 215 sider. Af Kurt Villads Jensen.
 • Anmeldelse 7: Jørgen Bæk Simonsen: Hvad er Islam. Akademisk Forlag 2006. 215 sider. Af Birgitte Schepelern Johansen.

Introduktion

Af Inge Liengaard

Kære læser,
Velkommen til det første nummer af Tidsskrift for islamforskning! Vi er glade for at kunne præsentere det første netbaserede tidsskrift i Danmark, der formidler ny forskning om islam og muslimer. Tidsskriftet udspringer af forskernetværket Forum for islamforskning, der ønsker at synliggøre dansk islamforskning. Vi håber naturligvis, at tidsskriftet vil bidrage til dette.

De forskere, der er tilknyttet Forum for islamforskning, arbejder fortrinsvist med islam og muslimer i en vestlig sammenhæng. Det vil også afspejle sig i tidsskriftets artikler. Men i en globaliseret verden kan forsøget på at beskrive og forklare menneskers handlinger ikke altid begrænses til snævre nationale rammer. Derfor indeholder det første nummer af tidsskriftet fx en artikel af en svensk forsker om brugen af Koranen i Kenya.

Tidsskriftet vil udkomme to gange årligt. I regelen vil det være temanumre, der belyser emner som ’hverdagsislam’, ’institutioner og organisationer’ og muslimske friskoler’. Artiklerne kan frit downloades fra islamforskning.dk/tidsskrift/arkiv. Vi håber, at mange vil have glæde af at læse dem.

Det første temanummer hedder Danske Koranstudier og indeholder en række artikler af (fortrinsvist) danske forskere. Artiklerne spænder fra klassiske emner som, til en forskningshistorisk oversigt og nutidige Koran-fortolkninger i forskellige afskygninger. Vi er særlig stolte over at bringe en artikel af den internationalt anerkendte danske islamolog Patricia Crone.

Velkommen – og god læselyst!

17. oktober 2006
ISSN 1901-9580