Tidsskrift

Tidsskrift for Islamforskning er et netbaseret tidsskrift, hvis formål er at fremme videndeling blandt  forskere og samtidig viderebringe forskningsresultater til den bredere offentlighed.

Tidsskriftet udkommer to gange årligt og består af dels længere videnskabelige peer-reviewed artikler (15-20 sider), kortere videnskabelige bidrag (5-10 sider) samt anmeldelser af akademisk litteratur med relevans for området.

Første udgave af Tidsskrift for Islamforskning udkom 17. oktober 2006.

I november 2016 er Tidsskrift for Islamforskning blevet overflyttet til Online Journal Systems ved Statsbiblioteket i Aarhus og kan nu findes på tifoislam.dk