Om FIFO

Forum for Islamforskning (FIFO) blev stiftet i januar 2005 med det formål at give forskere og kandidatstuderende, som arbejder med islam og muslimer i Danmark, mulighed for at koordinere deres indsats og lade sig inspirere af hinandens arbejde. FIFO’s primære formål er at fremme kendskabet til og forskningen inden for islam og muslimer i Danmark, samt at bidrage til en styrkelse af nye og eksisterende forskningsnetværk. FIFO fungerer derfor som et tværfagligt og tværinstitutionelt forum, hvor medlemmerne med jævne mellemrum mødes til forskningsseminarer og konferencer.

Tidsskrift for Islamforskning er et netbaseret og peer-reviewed tidsskrift, som publiceres af FIFO. Formålet med tidsskriftet er at opfylde FIFO’s ambition om at fremme vidensdelingen blandt forskere og kandidatstuderende. Herudover tilbyder Tidsskrift for Islamforskning den bredere offentlighed et indblik i den nyeste forskning på området.

Medlemskab af FIFO er åbent for personer, som på et akademisk niveau beskæftiger sig med forskning af relevans for viden om islam og muslimer i Danmark.