Ugemail

FIFO’s ugemail bliver sendt til alle medlemme og tilmeldte modtagere. I nyhedsbrevet vil du kunne læse om aktiviteter i FIFO, om Tidsskrift for Islamforskning, om arrangementer, nye bøger og forskningsprojekter af relevans for foreningens fagområde. Du kan tilmelde dig ugemail på info@islamforskning.dk.

Som medlem er du velkommen til at sende bidrag til ugemailen i form af omtale af nye bøger, arrangementer, forskningspubliceringer, nye ansættelser eller andet af relevans for foreningens arbejdsområde til sekretær Sara Jul Jacobsen.