Nyhedsbrev

FIFO’s nyhedsbrev kommer to gange om året og bliver sendt pr. mail til alle medlemmer og tilmeldte modtagere. I nyhedsbrevet vil du kunne læse om aktiviteter i FIFO, om Tidsskrift for Islamforskning, om arrangementer, nye bøger og forskningsprojekter af relevans for foreningens fagområde. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på info@islamforskning.dk

Som medlem er du velkommen til at sende bidrag til nyhedsbrevet i form af omtale af nye bøger, arrangementer eller andet af relevans for foreningens arbejdsområde.