Litteratur

Litteratur om islam og muslimer skrevet af danske debattører, forskere og skribenter samt litteratur om islam og muslimer i Danmark eller oversættelser til dansk skrevet af udenlandske ditto.

Listen vil blive opdateret løbende. Mener du, at der mangler en reference på listen, er du velkommen til at henvende dig til webmaster.

Listen er alfabetisk sorteret efter forfatters efternavn.

A

Aoude, Safia 2002, Hjulspor i sandet. Historien om Ali Ahmed Knud Holmboe 1902-1931, Underskoven, København.
Arendt, Niels Henrik 1994, Gud er stor. Om islam og kristendom, Forlaget ANIS, København.
Asmussen, Jes P. 1972, Tekster til Islam, religionspædagogiske studier, København, Gyldendal.

B

Bektovic, Safet 2003, ”Tro og praksis”. I Lise Paulsen Galal og Inge Liengaard (red.) At være muslim i Danmark. Kbh.: Anis.
Bluitgen, Kåre 2002, Til gavn for de sorte. Om tilslørede øjne i den danske indvandrerdebat, Centrum, København.
Brix, Helle Merete, Torben Hansen & Lars Hedegaard 2003, I krigens hus. Islams kolonisering af Vesten, Forlaget Hovedland.
Brix, Helle Merete & Torben Hansen eds., Islam i Vesten – på Koranens vej? 2002 Tiderne skifter.
Bruun, Lars K. et. al. 2007, Abrahams spor – Abrahamfiguren i religion, filosofi og kunst. København: Alfa.
Bæk Simonsen, Jørgen 1990, Islam i Danmark: muslimske institutioner i Danmark 1970-1989. Statens Humanistiske Forskningsråd. Aarhus Universitetsforlag, Århus.
1996, “Islam og muslimske organisationer.”, in: Den arabiske rejse. Danske forbindelser med den islamiske verden gennem 1000 år. Moesgaard, 157-164.
1997, ”Imamens betydning for den muslimske minoritet i Danmark”, Religion, 2, 8-17.
“From Defensive Silence to Creative Participation: Muslim Discources in Denmark”, in: Felice Dassetto, ed., Paroles dïslam. Individus, sociétés et discourse dans l”islam européen contemporain, Maisonneuve et Larose, Paris, 145-155.
2001a, Det retfærdige samfund. Købehavn: Samleren.
2001b, Politikens islamleksikon. 2. udgave, 1. oplag. [Kbh.]: Politiken.
2003, ”Islam, etik og den sociale dynamik”. I Lise Paulsen Galal og Inge Liengaard (red.) At være muslim i Danmark. Kbh.: Anis.
2004, Islam med danske øjne: Danskernes syn på islam gennem 1000 år. København: Akademisk Forlag.
2006, ”Islam and Muslims in Denmark and Europe”. In: East is East and West is West? Talks on dialogue in Beirut. Leslie A. Tramontini (ed.). Würzburg: Ergon Verlag.
2006, ”From Barrier to Bridge – Islam and Muslims in Denmark”. In: The Fifth International Conference on The Muslim World and the West. Barriers and Bridges. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press.

(under opbygning, marts 2013)