Links

Har du forslag til websites der mangler på denne liste? Kontakt Forum for Islamforskning.

Danske sites

Links til danske sider om islam:

  • Islam, Dansk Wikipedia
  • islam.dkviden om islam, lavet af sunni-muslimer i Danmark
  • islam-online.dk, viden om islam, lavet af shia-muslimer i Danmark

Internationale sites

Links til engelsksprogede sider om islam:

  • BBC islam, BBC’s omfattende tema om islam og muslimer
  • DEDI, Det Dansk-Egyptiske Dialog Institut
  • Islam, Engelsk Wikipedia

Danske forskningsinstitutioner

Aarhus Universitet:

Københavns Universitet:

Roskilde Universitet:

Syddansk Universitet:

Uafhængige forskningscenter:

Andre forskningscenter:

Tidsskrifter

  • Eurozine, Et europæisk netværk af kulturelle magasiner, som har mange artikler om islam og muslimer i Europa.