Kontakt

Forum for Islamforskning kan kontaktes på info@islamforskning.dk

Medlemskab

Forum for Islamforskning er en forening for forskere og kandidatstuderende, som på et akademisk niveau beskæftiger sig med forskning inden for islam og muslimer primært i Danmark, men også i resten af verden. Ønsker man at blive medlem af foreningen, sender man en e-mail (info@islamforskning.dk) med en anmodning om optagelse. E-mailen skal indeholde en beskrivelse af ansøgerens forskningsområde og relevante meritter. Kontingent til FIFO betales til foreningens konto i Arbejdernes Landsbank, reg. 5328, konto 0246048, en gang årligt og udgør 150 kr. (dog 100 kr. for studerende). Hvis der er spørgsmål til kontingent eller andet økonomisk, skriv til kasserer Niels Valdemar Vinding, lbm993@hum.ku.dk

Redaktionen

Vedr. kommentarer eller forslag til specifikke numre af tidsskriftet er man også velkommen til at kontakte de ansvarlige for de enkelte numre.

Redaktionen modtager meget gerne forslag til boganmeldelser, kontakt anmelderredaktør Ehab Galal, ehab@hum.ku.dk

Websiden

Spørgsmål til hjemmesiden, kontakt webmasteren på islamforskning@gmail.com