Forum for Islamforskning – Kompetenceudvikling med fokus på islamisk forskning

Den 5. og 6. december 2019 afholdte Forum for Islamforskning et symposium med fokus på at udvikle kompetencer indenfor islamisk forskning. Symposiet fokuserede på at udvikle og optimere rammerne for fremtidig islamisk forskning gennem nye værktøjer, kompetencer og dialog.

Symposiet blev holdt på Aarhus Universitets Center for Forskning i Kritiske Islamiske Tænkere, som består af forskere fra flere forskellige fagfelt, der alle arbejder med islamisk teori, filosofi og historie. Her diskuterede forskerne de problemstillinger, der opstår, når et felt som islamisk forskning behandles.

Et af målene med symposiet var at skabe et platform for tværfaglig erfaringsudveksling mellem forskere, som specialiserer sig i islam, men også mellem dem der specialiserer sig andre felt. Samtidig søgtes der inspiration og viden fra eksperter fra feltet indenfor humaniora og religion. Viden, som muliggør en nuanceret proces ud fra en dialogisk tilgang lige fra introduktion til slutning af projekter.

Ved at øge den samlede viden om islamisk forskning, samt få større indsigt i disciplinens rammer og paradigmer, håber Forum for Islamforskning på at give rammerne for samfundsmæssig og politisk engageret aktivisme med initiativer til at minimere konflikter baseret på misforståelser omkring islamiske emner og traditioner.

Forum for Islamforskning hjælper derved med at inddrage en bred kontekst til den nuværende debat om islamisme, hvor debatfora ofte har en negativ apriori til disse emner.

Konklusionen blev forklaret igennem de uformelle samtale på symposiets sidste dag: “Gennem tværgående dialoger kan vi komme endnu tættere på det oplyste civilsamfund – et civilsamfund, som bærer ansvar overfor minoriteter, deres rettigheder som ligestillede medborgere”.

Forum for Islamforsknings initiativ er et godt eksempel på den nye vej til wellfare state i Danmark; bedre viden omkring diversitet gavner alle borgere i det danske samfund – ikke bare muslimer!

Forum for Islamforskning har netop afholdt deres årlige konference med fokus på kompetenceudvikling inden for islamisk forskning.

Konferencen samlede forskere og andre personer med interesse for islamisk forskning fra hele landet, og emnerne indebar alle aspekter af moderne islamisk forskning. Det var også muligt at få en god introduktion til de forskellige værktøjer og discipliner, der blev anvendt som baggrund i en akademisk tilgang til dette område. Der var desuden et specielt fokus på metodiske overvejelser og kritisk analyse af teoretiske spørgsmål.

Målet med forummet er at styrke den faglige holdning og udvikling af islamisk forskning i Danmark ved at samskabe et professionelt fællesskab, der kan udveksle ideer og kritik. En af hovedhensigterne er etableringen af modsatrettede synsvinkler samt perspektivering af akademiske tankegange indenfor feltet.

Konferencen markerede også starten på Forum for Islamforskning’s nye program for kropetenceudvikling. Dette program bringer flere praktikere fra forskellige fag sammen med akademikere for at dele erfaringer osv., hvilket vil give muligheden for samarbejdsprojekter mellem forskellige sektorer involveret i islamisk forskning.

Forum for Islamforskning har for nylig afholdt deres årlige konference, hvor forskerne diskuterede kompetenceudvikling inden for islamisk forskning.

På konferencen deltog 23 forskere fra forskellige lande, herunder Danmark. Temaet ardeltob også den aktuelle diskurs omkring islam og muslimer, hvilket tilbyder forskerne nye perspektiver på et felt.

Under konferencen blev der udvekslet nye viden indenfor islamisk forskning, som omhandlede spørgsmål som religiøse identifikationer, genderspørgsmål samt debatter om stigende sekterisme og fundamentalisme i muslimske lande. Dette gav mulighed for at stille skarpere spørgsmål og søge dybere indsigt i islams kompleksitet og behandling af teologiske emner.

Også det europæiske man”dialogforum” blev drøftet. Her blev det utideligt, at anerkendelse af islamisk forskning er nøglen til den sted, at gøre en positiv forskel i Europe ske interaktioner mellem de forskellige religioner.