Bestyrelse

Bestyrelsen for Forum for Islamforskning (2014):

Thomas Hoffmann (formand)

Cand.mag. i religionshistorie og islamstudier og ph.d. i litteraturvidenskab med en afhandling om Koranen, Københavns Universitet. Han er ansat som Professor (mso) ved Afdeling for bibelsk eksegese, Københavns Universitet. Fast klummeskribent om især islam i Weekendavisen. Hans primære forskningsområder er moderne koranstudier, islams forskningshistorie og muslimer i akademia. e-mail: tho@teol.ku.dk

Ehab Galal  (næstformand)

Cand.mag.og Ph.d i arabisk sprog og samfund samt tilvalg i Minoritetsstudier. Han er ansat som adjunkt på Carsten Niebuhr Afdelingen ved Københavns Universitet. Hans primære forskningsområde er medier i Mellemøsten med særligt fokus på arabisk tv. Derudover ved han noget om Egypten, mediernes rolle i relation til etniske minoriteter i Vesten, problemstillinger knyttet til tolkning og interkulturel kommunikation, samt islam i Danmark. e-mail: ehab@hum.ku.dk

Kirstine Sinclair (sekretær)

Cand. mag. og Ph.d. i historie og litteraturhistorie. Hun er ansat som adjunkt på Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet. Hendes primære forskningsområde er islamisme i Europa. e-mail: sinclair@hist.sdu.dk

Niels Valdemar Vinding (kasserer)

Cand.mag. i Islamiske Studier fra Tværkulturelle og Regionale Studier på Det humanistiske Fakultet fra 2009 og Ph.D. fra Det teologiske Fakultet fra 2013 med afhandlingen Muslim Positions in the Religio-Organisational Fields of Denmark, Germany and England. Se liste over publikationer. e-mail: nvv@teol.ku.dk

 

Tina Dransfeldt Christensen (RUC, suppleant)

tinadc@ruc.dk