Bestyrelse

På denne side finder du en liste over Forum for Islamforsknings aktuelle bestyrelse.

Formand Garbi Schmidt (RUC)

Næstformand Ehab Galal (KU)

Repræsentant for TIFO Tina Dransfeldt Christensen (RUC)

Kasserer Niels Valdemar Vinding (KU)

Sekretær Sara Jul Jacobsen (RUC)

Suppleant Kirstine Sinclair (SDU)

Menigt medlem Martin Riexinger (AU)

Suppleant Johanne Louise Christiansen (KU)