Bestyrelse

På denne side finder du en liste over Forum for Islamforsknings aktuelle bestyrelse.

Formand Garbi Schmidt (RUC)

Næstformand Martin Riexinger (AU)

Repræsentant for TIFO Tina Dransfeldt Christensen (RUC)

Kasserer Niels Valdemar Vinding (KU)

Sekretær Sara Jul Jacobsen (RUC)

Menigt medlem Ehab Galal (KU)

Suppleant Andreas Nabil Younan (KU)

Suppleant Johanne Louise Christiansen (KU/ADU)