Forside

Forum for Islamforskning er en forening for forskere og kandidatstuderende, som på et akademisk niveau beskæftiger sig med forskning inden for islam og muslimer primært i Danmark. Her kan du læse mere..


Seneste numre af Tidsskrift for Islamforskning:

Dansk Islamforskning anno 2016

Den 17. oktober 2006 udkom Tidsskrift for Islamforskning for første gang. Formålet var dengang at skabe et rum for videndeling blandt forskere samt formidle ny forskning om islam og muslimer til den bredere offentlighed. Det har tidsskriftet nu gjort i ti år, og i anledning af jubilæet forsøger vi at gøre status over, hvor dansk islamforskning og formidlingen af den står i dag. Ligesom tidsskriftet de seneste ti år har stræbt efter at rumme forskellige faglige perspektiver og forskningstraditioner, er det også ønsket med jubilæumsnummeret at vise heterogeniteten i dansk islamforskning, både hvad angår institutionelle rammer, tematisk fokus og teoretisk og metodisk tilgang.

Redaktør: Tina Dransfeldt Christensen, ph.d.-stipendiat, Kultur- og sprogmødestudier, Roskilde Universitet.

Muslim-kristen relationer, aktuelt

De seneste år har der været stigende interesse for forholdet mellem kristne og muslimer i Mellemøsten både på grund af det arabiske forår, og hvad det førte med sig, og senest på grund af IS’s overgreb på kristne i Syrien og Irak. Muslim-kristne relationer har dog længe været et emne for forskning og behøver ikke alene at handle om voldelige konflikter eller om Mellemøsten. Dette temanummer sætter fokus på muslim-kristen relationer ved i et aktuelt perspektiv at belyse forskellige typer af relationer mellem kristne og muslimer på baggrund af casestudier både i en europæisk og andre kontekster.

Temaredaktør: Lise Paulsen Galal, lektor i Kultur- og Sprogmødestudier, Roskilde Universitet.

Tidsskrift for Islamforskning kan læses på tifoislam.dk


Tidsskrifter

[slideshow_deploy id=’115′]